Бид 1983 оноос хойш өсч буй дэлхий ертөнцөд тусалдаг

54 инчийн ASTM стандарт суваг дотогшоо ирмэг бүхий хайрцаг хайлуулах машин

54 инчийн ASTM стандарт суваг дотогшоо ирмэг бүхий хайрцаг хайлуулах машин

Манай компани нь Америкийн хэрэглэгчийн төслүүдийн бодит эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 54 инчийн өндөр даралттай шуудуугаар хийсэн гагнуурын төхөөрөмжийг боловсруулж, үйлдвэрлэж байна. 5-р сарын сүүлээр цаг тухайд нь хүргүүлсэн.

Шуудуу хэлбэрийн тулга хайлуулах машин нь барилга угсралтын явцад ажилчдын барилгын орчинд тавих хязгаарлалтыг бууруулж, траншейны ёроол руу гүн орж, төслийн эзлэх орон зайг багасгаж чаддаг. 


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 07-2020